Inschrijfformulier (kort)


Persoonlijke informatie


Adres informatie


Contact informatieAlgemene verklaring:

  • Kandidaat verklaart dat alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig zijn opgegeven en dat Mondial Uitzend B.V. deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Kandidaat verleent toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens door Mondial Uitzend B.V. gevestigd te 't Zand, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiĆ«le werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Kandidaat heeft het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.