Formularz rejestracyjny


Dane osobowe i adresowe


Rachunek bankowy


Dane adresowe
Znajomość języków obcych


Doświadczenie zawodowe


Wymagane dodatkowe dokumenty rekrutacyjne (kopie)


Ogólne oświadczenie:

Kandydat oświadcza, że podał wszystkie dane w kwestionariuszu dobrowolnie oraz że ma świadomość, że Mondial Uitzend B.V. potrzebuje tych danych, aby zaoferować mu ewentualną pracę (tymczasową). Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mondial Uitzend B.V. z siedzibą w 't Zand w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym na przekazywanie tych danych potencjalnym pracodawcom, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Kandydatowi przysługuje prawo do zażądania przerwania procesu rekrutacji drogą mailową lub pisemną oraz usunięcia jego danych osobowych.